Ľubomír Tongeľ

 

  • narodený v Michalovciach, bývajúci v Nitre

  • absolvent Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, odbor technológia potravinárstva

  • od roku 2007 živnostník v oblasti obchodu a služieb

  • od roku 2010 aktivista v Rómskej problematike

  • doktorandské štúdium na Ústave romologických štúdií, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

 

Novinky

PETÍCIA za zrušenie odvodov z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Žiadame Národnú radu Slovenskej republiky, aby novelizovala zákon číslo 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a zákon číslo 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov tak, aby príjem fyzických osôb v právnom vzťahu na základe  dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru nezakladal povinnosť odvodov na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti ani zdravotné poistenie a to ako na strane zamestnanca, tak aj na strane zamestnávateľa.

Pseudohumanisti, ktorí brzdia rozvoj a bránia správnemu riešeniu...

Základná škola Laškovce
Čítal som dnes článok na Sme „Rómske deti škola nepomieša, učitelia veria, že je to dobre“, vyjadrujú sa tam tí, čo nikdy Róma ani nevideli a hrajú sa na odborníkov a moralistov, pritom sú iba pseudohumanisti. V článku sa píše o segregovaní rómskych žiakov a vytváraní rómskych a nerómskych tried. Posúďte sami.  
Čítajte viac: http://korzar.sme.sk/c/6211322/romske-deti-skola-nepomiesa-ucitelia-veria-ze-je-to-dobre.html#ixzz1jB4MPY93

Na prelome rokov 2011 a 2012 som zistil, že moja snaha a námaha pri riešení rómskej problematiky nevyšla celkom nazmar. Už dva roky sa totiž snažím aktívne riešit rómsku otázku, pričom svoje názory a informácie o mojich aktivitách pravidelne (ak čas dovolí) uverejňujem na svojej stránke. O záujme ľudí o túto problematiku svedčí svedčí skutočnosť, že ju navštívilo už veľa mojich priaznivcov a počet nových návštevníkov rastie každým dňom. Fakt, že svoje myšlienky myslím vážne, potvrdzuje aj moje doktorandské štúdium na Ústave romologických štúdií FSVaZ UKF v Nitre.

 

Milí priatelia a návštevníci,

už pár dní tu máme nový rok. Dovoľte mi preto popriať Vám hlavne veľa zdravia, šťastia, nových nápadov a mnoho elánu v nasledujúcich mesiacoch. Verím, že tento rok bude pre všetkých lepší ako ten predchádzajúci a podarí sa Vám splniť si všetky sny a túžby!

 

Dňa 29.11.2011 prijala pozvanie pani ministerka Lucia Žitňanska, 
prednášala na tému: "Súdny systém Slovenskej republiky".
Prednáška sa uskutočnila na pôde FEM SPU v Nitre.
Študenti sa v diskusii pýtali na hlavné problémy v súdnictve.
Rozprávalo sa o morálke sudcov u nás a v zahraničí.