Ľubomír Tongeľ

 

  • narodený v Michalovciach, bývajúci v Nitre

  • absolvent Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, odbor technológia potravinárstva

  • od roku 2007 živnostník v oblasti obchodu a služieb

  • od roku 2010 aktivista v Rómskej problematike

  • doktorandské štúdium na Ústave romologických štúdií, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

 

Dátum: 14.4. – 15.4.2011

Miesto: Poprad, IV. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

Téma: Integrácia marginalizovaných skupín do spoločnosti

 

Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi
Katedra manažmentu a marketingu
Katedra ekonomiky a cestovného ruchu
Katedra Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Poland

Hostia: Iveta Radičová, VŠ pedagógovia

Moja účasť: mám prednášať o možnostiach riešení