Ľubomír Tongeľ

 

  • narodený v Michalovciach, bývajúci v Nitre

  • absolvent Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, odbor technológia potravinárstva

  • od roku 2007 živnostník v oblasti obchodu a služieb

  • od roku 2010 aktivista v Rómskej problematike

  • doktorandské štúdium na Ústave romologických štúdií, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

V akej oblasti vidíte najväčší problém našej spoločnosti?

Statistics:

No Flash Player Installed


Number of Voters   9
Start Voting   2014-07-09 21:41:51
End Voting   2016-08-09 00:00:00