Ľubomír Tongeľ

 

  • narodený v Michalovciach, bývajúci v Nitre

  • absolvent Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, odbor technológia potravinárstva

  • od roku 2007 živnostník v oblasti obchodu a služieb

  • od roku 2010 aktivista v Rómskej problematike

  • doktorandské štúdium na Ústave romologických štúdií, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

 

Články

Rómska problematika a jej riešenie 1.

Rómska problematika a jej riešenie 1.

 

 

Na začiatok si stručne povieme prečo je rómsky problém problémom, pridáme pár fínt našich spoluobčanov a záverom v prvej časti navrhneme pár riešení.

Podľa rôznych autorov z rokov 1993 – 1997 bola situácia v rómskych osadách nasledovná: 250 000 až 400 000 Rómov žijúcich na Slovensku a dnes sa uvádza 450 000 až 600 000 Rómov. A prognóza hovorí o 1 200 000 spoluobčanov v rozmedzí 15 – 20 rokov. Podstatná časť z nich žila a žije v osadách v extrémnych podmienkach. Keďže nepracujú, tak ani na lepšie nemajú nárok. Dokonca ani nechcú pracovať, lebo sa to neoplatí a to už je naša chyba, keď dostanú viac peňazí bez práce. Nezamestnanosť v osadách je priemerne 99%.

Rómska problematika a jej riešenie 2

RÓMSKA PROBLEMATIKA A JEJ RIEŠENIE 2

(Zneužívanie detí a otrocká práca Rómov v zahraničí)

 

 

Prednedávnom som Vám sľuboval pokračovanie svojich myšlienok o rómskej problematike na Slovensku. Nielen o ich využívaní nášho aktuálneho právneho a sociálneho systému, ale aj o schopnostiach, zručnostiach a šikovnosti Rómov v osadách. Pomerne často sa stretávam s mojimi susedmi, ktorí mi rozprávajú, aký nedokonalý je náš sociálny systém a ako „perfektne“ sa dá využiť vo svoj prospech. Názor, že Rómovia zneužívajú tento systém je zhodný po celom Slovensku. Návod ako využiť náš systém, je tiež rovnaký v každom kraji a v každej osade. Budem teda v týchto riadkoch písať hlavne o ich skúsenostiach, pripomienkach a nápadoch, no dotknem sa aj tém ako sú úžera a doslova „otrocká“ práca Rómov v zahraničí.

Ako predchádzať krádežiam

Výchova rodičov


Za výchovu  deti musia byť zodpovední rodičia.  Často sa stretávame, že už v mladosti učia rodičia kradnúť svoje deti, lebo sú nepostihnutelné. Nemáme žiadne páky na obmedzenie, či prevenciu pred zlodejmi. Zlodej a jeho rodič je týmto viac motivovaný k páchaniu ďalších priestupkov a trestných činov, veď doteraz sa im nič nestalo. Ťažko sa potom vysvetľuje poškodeným ako ťažko sa to rieši, alebo vôbec nedá riešiť. Škoda sa nenahradí a ani neopraví a čo viac, zase sa zopakuje. Občan sa nemá ako brániť a ani štát mu nevie a ani nechce pomôcť za jeho dane. Hoci poškodený videl kto mu vec poškodil, alebo ukradol, nemôže ani on a ani policajt konať. Nemôže si svoju vlastnú vec vziať späť. Je načase aby sme tento stav zmenili a priniesli nápravu.

Netreba zabúdať na prevenciu. Je pár návrhov na zmenu, ktoré môžu prispieť k zmene výchovy.

Pozitívna motivácia

Pozitívna motivácia

 

Minule som písal ako motivovať rodičov aby neposielali deti kradnúť, teraz sa zameriam na motiváciu pri výchove. Nie je dobré keď  každý kto má deti dostáva rodinné prídavky bez rozdielu, či sa o ne stará, alebo sa o ne stará ulica. Následné prideľovanie by už malo byť spravodlivejšie a efektívnejšie a hlavne motivujúce aby sa začali starať o deti.

Navrhujem preto zaviesť prídavky podľa zásluh a splnených kritérií.

1. dochádzka do školy

2. výživový a zdravotný stav dieťaťa

3. prospech (psychológ určí min. kritéria)

4. správanie v škole a mimo školy.

5. problémovosť (krádeže, násilná trestná činnosť)