Ľubomír Tongeľ

 

  • narodený v Michalovciach, bývajúci v Nitre

  • absolvent Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, odbor technológia potravinárstva

  • od roku 2007 živnostník v oblasti obchodu a služieb

  • od roku 2010 aktivista v Rómskej problematike

  • doktorandské štúdium na Ústave romologických štúdií, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

 

Rómska problematika a jej riešenie 1.

Rómska problematika a jej riešenie 1.

 

 

Na začiatok si stručne povieme prečo je rómsky problém problémom, pridáme pár fínt našich spoluobčanov a záverom v prvej časti navrhneme pár riešení.

Podľa rôznych autorov z rokov 1993 – 1997 bola situácia v rómskych osadách nasledovná: 250 000 až 400 000 Rómov žijúcich na Slovensku a dnes sa uvádza 450 000 až 600 000 Rómov. A prognóza hovorí o 1 200 000 spoluobčanov v rozmedzí 15 – 20 rokov. Podstatná časť z nich žila a žije v osadách v extrémnych podmienkach. Keďže nepracujú, tak ani na lepšie nemajú nárok. Dokonca ani nechcú pracovať, lebo sa to neoplatí a to už je naša chyba, keď dostanú viac peňazí bez práce. Nezamestnanosť v osadách je priemerne 99%.

-30-40 % rómskych detí navštevuje základnú školu nepravidelne (iba v tých mesiacoch, kedy je v škole teplo, čo je pochopiteľné vzhľadom na vybavenosť ich domácností a spôsob ich života).

-58 % rómskych detí navštevuje základnú školu a 42 % školu špeciálnu

-asi 50 % dospelých Rómov sú analfabeti, to bolo v roku 1995, teraz ich je až 70% a bude sa toto číslo zvyšovať. Ako Darwin v evolučnej teórii vravel o prirodzenom výbere. To čo nepotrebuje, tak sa neučí. Na poberanie sociálnych dávok netreba žiadnu školu a ani čítať, či písať.

-25 % detí spadá do pásma verbálnej debility.

-už v prvej triede prepadá 22 % rómskych detí.

-5 - krát častejšie dostávajú zhoršenú známku zo správania.

-30 - krát častejšie ukončujú povinnú školskú dochádzku v nižšom ako v deviatom ročníku.

-takmer 90 % Rómov neprekročilo hranicu základného vzdelania.

-strednú školu navštevuje 2,5 % Rómov.

Motivovať ľudí, alebo nútiť ich chodiť do školy, keď to nepotrebujú je zbytočné. Škoda peňazí a úsilia. Keby sme podmienili vlastnenie vodičského oprávnenia ukončením aspoň základnej školskej dochádzky, potom by sa začala situácia radikálne meniť. Dnes máme na Východnom Slovensku obce kde má každý  Róm vodičské oprávnenie a z nich nevie čítať a ani písať 70%. Pýtate sa ako to je možné??? Nemusia to vedieť, stačí vedieť komu má dať 2000€ za prižmúrenie oboch očí a môže jazdiť. Niekedy sa platilo 50000sk, ale pri prechode na euro sa inflačne posunula taxa.

Podľa údaju, ktorý vraví, že iba 2,5% Rómov navštevuje strednú školu, aj to po dosiahnutí 16 roku života odchádza na úrad práce, lebo má nárok na okolo 60€ sociálnych dávok. Mladý Róm zahodí svoju šancu na lepší život pre smiešnych 60€. Rodič ho ešte pochváli za „zarobené“ peniaze. Na pár dní bude za čo piť a fajčiť. Vzor má doma u rodičov.

Je načase zrušiť túto možnosť odchodu zo školy za účelom poberania dávok. Musí prísť pravidlo, nárok na sociálne dávky máš (keď si zdravý) až keď odpracuješ aspoň 3-5 rokov po dosiahnutí dospelosti.

Rodinné prídavky na deti dostaneš až po dosiahnutí dospelosti a tým obmedzíme podporu mladistvým a maloletým matkám v osadách. Tie sú motivované kvôli materstvu odchádzať zo škôl. Rodinné prídavky dostane každý na 2 deti a na 3,4,8 atď. dostane človek daňový bonus k výplate, ktorý plnohodnotne nahradí rodinné prídavky. Ak človek príde o prácu, má namiesto daňového bonusu opäť nárok na rodinné prídavky a to na všetky deti. Samozrejme, musí mať odpracované aspoň 2-3 roky a prídavky v plnej výške by mali byť vyplácané 18 mesiacov. To je dostatok času, aby si našiel novú prácu.

Ešte sa na chvíľu vrátim ku školstvu. V obciach, kde je početná skupina Rómov v obecnej škole už nenájdete tzv. nerómske dieťa. Pri skúsenostiach rodičov s rómskymi žiakmi, si svoje ratolesti radšej premiestnia do škôl v meste, hoci aj 25 km vzdialenom. V takejto škole treba robiť menšie triedy max. s 10-mi žiakmi, aby sa im mohli učitelia plnohodnotne venovať. Hlavne tie deti zaostávajú v správaní a v prístupe k učeniu. Ak školu navštevuje aspoň 30% sociálne odkázaných deti, celá škola má nárok na školské pomôcky zdarma a obedy za 0,03€.

Ďalšia časť bude o pár dní... spomeniem v nej aj ako si naši spoluobčania vyberajú pôžičky z bánk a ako ich neplatiť, či ako sa platia (neplatia) pokuty...