Ľubomír Tongeľ

 

  • narodený v Michalovciach, bývajúci v Nitre

  • absolvent Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, odbor technológia potravinárstva

  • od roku 2007 živnostník v oblasti obchodu a služieb

  • od roku 2010 aktivista v Rómskej problematike

  • doktorandské štúdium na Ústave romologických štúdií, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

 

Novinky

Odpočet plnenia legislatívnych opatrení v pôsobnosti MPSVR SR v súvislosti so závermi  konferencie v  Lipanoch:

Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa:

-       odobratie prídavku, pokiaľ oprávnená osoba nevyužíva prídavok v súlade so zákonom, resp.  povinnosť poskytnúť prídavok iba vecnou formou prostredníctvom IOP. V súčasnosti zákon umožňuje iba zastavenie výplaty prídavku oprávnenej osobe  a poukázanie prídavku ďalšej oprávnenej osobe, obci, kde má dieťa trvalý pobyt alebo zariadeniu sociálnych služieb, v ktorom je nezaopatrené dieťa umiestnené.